Co všechno vlastně umíme

Zabýváme se realizací zahrad a zelených ploch jak v soukromém, tak i ve veřejném prostoru.

Můžete se i u nás objednat projekci bez realizace nebo mít již zpracovanou projekci a u nás si objednat realizaci celé nebo části zahrady.

Nabízíme i tzv. zahrady na klíč od výsadby rostlin, vysetí trávníku, zahradního osvětlení, zahradního altánu, kuchyně, zpevněných ploch, venkovních sprch, teras a vyvýšených záhonů až po následnou péči.

Soukromé zahrady

První setkání u vás na pozemku probíhá bezplatně. Pokud si necháte zpracovat projekt u nás, součástí je i výkaz výměr, ten je důležitý ke zpracování následné cenové nabídky na realizaci zahrady. Jestliže už projekt máte, je vhodné domluvit se s vaším projektantem, aby vám tento výkaz výměr dal a my vám podle něj zpracovali cenovou nabídku.

Pokud dojde ke schválení cenové nabídky, domlouváme možný termín realizace a postup prací. Více o tom, jak probíhá první konzultace v našich FAQ’s. 

Veřejná zeleň 

Součástí našich realizací je i zeleň veřejná. Spolupracujeme s obcemi, vesnicemi nebo městy už od samého začátku našeho podnikání.

Kromě samotné projekce a následné realizace, (v rámci zeleně) zajišťujeme odborné posudky nebo technický dozor.

Také nabízíme pravidelnou celoroční údržbu od sekání trávníků, luk, pletí a stříhání trvalkových záhonů nebo zakládání letničkových výsadeb, střih stromů a keřů, údržby zpevněných ploch včetně odstranění ruderálních porostů.

Před & po