Projekce zahrad

Dobrý projekt bývá klíčovou součástí přeměny nebo založení vaší zahrady. Dobře připravený projekt vám ušetří spoustu času i peněz.

Naše architektka na základě vašich požadavků vytvoří udržitelný, funkční a harmonický prostor, který vyhovuje vašemu každodennímu způsobu života.

Příprava

První schůzka je zdarma, a je dobré se na ni připravit. Ideálně přinést s sebou fotografie toho, co se vám líbí nebo například seznamy rostlin, které byste rádi na zahradě měli. Je dobré před první schůzkou vědět, jak chcete zahradu využívat, kdo (děti, psi,…) a kolik vás tam bude. Ptáme se také na to, jaké zájmy uživatelé zahrady mají a pokoušíme se společně dohlédnout i na budoucí časy.

Na základě vašich podnětů, nápadů a velikosti zahrady vytvoříme cenovou nabídku, kterou vám pošleme ke schválení, než celý proces projekce začne.

Pokud budete souhlasit, práce může začít.

Studie

Prvním krokem bude návrh – studie, nad kterou spolu budeme diskutovat, upravovat a tvořit vaši vysněnou zahradu. Budeme pracovat s obrázky, nad kterými můžete diskutovat i v rodinném kruhu nebo s přáteli a do kterých budete zakreslovat své postřehy. 

Návrh

Pak se vše vrátí k nám, návrh upravíme, přeneseme do konkrétních obrysů, rostlinného i stavebně-materiálového sortimentu. Toto upřesnění vám předložíme opět k odsouhlasení, případně k připomínkám. 

Konečný projekt zahrnuje informace, co vy či realizační firma má dělat, jak to má dělat a kolik to celé bude stát. Samozřejmostí jsou podklady pro cenovou nabídku pro vámi oslovenou firmu a také příručka péče o zahradu.

Pro lepší představu vaší zahrady je možné doplnit i vizualizaci, ta je ale naceněna zvlášť.

Když to shrneme, výsledkem celého procesu je nejprve studie tj. základní koncepce celé zahrady (umístění jednotlivých prvků – altánky, pergoly, loubí, ohniště, mobiliář, tvar a umístění záhonů, stromů, trávníků či luk), charakter celé zahrady

…pak upravujeme, upravujeme…

Následuje návrh konkrétních materiálů, rozměrů i sortimentu rostlin

…pak opět upravujeme…

Projektová dokumentace

A na závěr získáte finální projektovou dokumentaci s konkrétními informacemi pro realizaci a následnou péči, ve které je obsažena:

  1. Studie
  2. Celková koncepce/situace (případně vizualizace)
  3. Technický výkres navrhovaného stavu v měřítku s kótami
  4. Osazovací plán
  5. Technologie založení
  6. Následná péče
  7. Výkaz výměr

 

Ukázky z projektové dokumentace