Střešní zahrady

Střešní zahrady představují vynikající způsob, jak využít prostor na střechách budov a přinést tak další zeleň do vaší zahrady, která je občas i jedinou zelení. Zároveň nevšedního vzhledu mají i funkci přírodní „klimatizace“ – v létě budovu ochlazují, v zimě zahřívají. Každá střešní zahrada bývá něčím specifická a má své požadavky na design a péči. Vždy vyžaduje pečlivé plánování.

Výhody zelených střech

  • Tepelná a zvuková izolace
  • Schopnost retence srážkové vody
  • Zvýšení biodiverzity
  • Estetický prvek

 

Zelené střechy se dělí na intenzivní a extenzivní

Intenzivní:

Výběr rostlin s hlubším kořenovým systémem

Mocnost substrátu přesahuje 20 cm, je tedy potřeba znát možnost zatížení střechy nebo terasy

Tento typ střešní zahrady vyžaduje intenzivnější údržbu

Doporučuje se závlahový systém

Extenzivní:

Výběr rostlin u tohoto typu střech je přizpůsobený podmínkám a hloubkou substrátu, jedná se o rostliny, které snesou přísušek jako rozchodníky, suchomilné trávy a byliny

Mocnost substrátu je většinou 6-15cm

Výhodou je nenáročná údržba, a spotřeba vody, stačí jim srážková