Zahradní jezírka

Vodní prvek obohacuje zahradu o řadu nových možností – nejen z hlediska relaxace, ale i jako celoroční estetický prvek. Voda vnáší do zahrady život, klid a harmonii.  Proto často pracujeme s vodními prvky v projektech a jsme také schopní zajistit kompletní realizaci díky spolupráci s firmou Green Engineering, která se již téměř dvacet let specializuje na výstavbu koupacích jezírek a přírodních bazénů (biobazénů). V tomto oboru patří k nejlepším v České republice, o čemž svědčí i řada ocenění, která za svou práci sbírají. Nabízejí komplexní služby, od projektu přes realizaci až po následnou odbornou péči.

Na stránkách firmy Green Engeneering si můžete prostudovat 5 základních typů provedení koupacího jezírka, s výběrem toho vhodného vám pomůže vstupní dotazník i odborná konzultace na vašem pozemku, pomůžeme i při jednání s úřady a nutnými doklady. Nakonec pak zpracují projekt a vybudují vodní plochu podle vašich představ i možností. Při výběru se budete rozhodovat z pěti základních druhů, hlavní dělení je na koupací jezírka a biobazény.

Koupací jezírka

Existuje několik základních typů, od přírodních koupacích jezírek, která imitují stojatou vodu v tůni nebo v rybníce a nejsou vybavena žádným technickým zařízením, přes jezírka s odsáváním hladiny, kde jsou cirkulací z povrchu vody odebírány nečistoty, až po jezírko s pomalým mineralizačním filtrem s velkým aktivním povrchem, na kterém se zachycují organické substance, mineralizují se a tím se voda čistí. zejména při nárazovém větším využití ke koupání.  

Biobazény 

Jsou vybaveny buď jednoduchým biofiltrem, nebo složitější technikou, pomocí čerpadel s 24 hodinovým provozem v nich voada permanentně cirkuluje a prochází přes biofiltr.  Svým charakterem se mohou biobazény podobat klasickým bazénům, ale poskytují zážitek z koupání v biologicky čištěné přírodní vodě. Rostlinami je osázeno maximálně 30 % celkové plochy jezírka, někdy i méně.